Umowa partnerska

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., jako Lider zawała w dniu 15.11.2023 r. zawarła umową partnerską z następującymi podmiotami:

– Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.

– Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

– Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.

tj. podmiotami spełniającymi kryteria podmiotowe art. 4 PZP)

dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *