Struktura organizacyjna

Władze spółki

ORGANY

Zarząd jednoosobowy – prezes Zarządu Monika Szelc (Uchwała nr 36/2023/4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 grudnia 2023 r)

Rada Nadzorcza – Członkowie:

Przewodniczaca: Monika Boczulak

Wiceprzewodniczący: Paweł Modrzyński,

Członek Rady Nadzorczej: Ryszard Wilmanowicz.

Zgromadzenie Wspólników – Województwo Kujawsko-Pomorskie