Struktura organizacyjna

Władze spółki

ORGANY

Zarząd jednoosobowy – prezes Zarządu Maciej Krużewski (Uchwała nr 3/2017/11 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 czerwca 2017)

Rada Nadzorcza – Członkowie:

Przewodniczaca: Monika Boczulak

Wiceprzewodniczący: Paweł Modrzyński,

Członek Rady Nadzorczej: Ryszard Wilmanowicz.

Zgromadzenie Wspólników – Województwo Kujawsko-Pomorskie