Dokumenty

Dokumenty Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o.

1. ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW SKŁADANYCH W KUJAWSKO- POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

(Załącznik do Zarządzenia Zarządu nr 9/1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.)

2. INSTRUKCJA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W KUJAWSKO-POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

(Załącznik do Zarządzenia Zarządu nr 1/07/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.)