Umowa o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego

W dniu 21 lutego 2024 roku odbyło się oficjalne wręczenie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość dofinansowania z EFRR wyniesienie niemal 96 mln zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, stworzenie projektu dotyczącego innowacji produktowej lub procesowej oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Projekt będzie realizowany od I kwartału 2023 do IV kwartału 2029, w partnerstwie zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partnerem wiodącym projektu – Liderem, a Partnerami: Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz wykorzystywanie i rozwój zaawansowanych technologii, prowadzące do przyspieszenia procesu transformacji gospodarki województwa oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia dotacyjnego (grantowego) dla przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów przedsiębiorstwom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymane dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup prac badawczo-rozwojowych i ich wyników
w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz wsparcia ochrony własności intelektualnej, czy zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *