Jesteś tutaj:

Rok: 2024

Szanowni Państwo!

Cieszymy się, że możemy Państwa już poinformować, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. doszło do połączenia spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., (NIP 9562304164, REGON: 341468242, z siedzibą w Toruniu) jako spółki przejmowanej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., (NIP: 9562138642, REGON: 871723445 z siedzibą w Toruniu) jako spółką przejmującą. 

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie, tj. zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z połączeniem informujemy, że zmieniły się dane administratora danych osobowych przetwarzanych dotychczas przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych od dnia połączenia jest z Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: https://kpfp.org.pl/polityka-prywatnosci/

W celu kontaktu prosimy o kierowanie korespondencji mailowej na adres [email protected]. oraz na adres [email protected].

Główna siedziba Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. mieści się pod adresem: 

ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

Natomiast pod adresem: ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, mieści się biuro KPFP sp. z o.o.

W dniu 21 lutego 2024 roku odbyło się oficjalne wręczenie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość dofinansowania z EFRR wyniesienie niemal 96 mln zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, stworzenie projektu dotyczącego innowacji produktowej lub procesowej oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Projekt będzie realizowany od I kwartału 2023 do IV kwartału 2029, w partnerstwie zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partnerem wiodącym projektu – Liderem, a Partnerami: Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz wykorzystywanie i rozwój zaawansowanych technologii, prowadzące do przyspieszenia procesu transformacji gospodarki województwa oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia dotacyjnego (grantowego) dla przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów przedsiębiorstwom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymane dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup prac badawczo-rozwojowych i ich wyników
w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz wsparcia ochrony własności intelektualnej, czy zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.).

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. , na podstawie przepisu art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) informuje o zawartym w dniu 25 stycznia 2024 r. planie połączenia Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. (spółka przejmowana) z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. (spółka przejmująca). Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony poniżej.

Do góry