Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
Przedmiot Działalności
Zgodnie z § 6 Aktu założycielskiego spółki, celem spółki jest realizacja na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadania powierzonego mocą § 2 uchwały Nr XXXIV/600/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r., polegającego na promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa, poprzez podejmowanie działań wspierających rozwój nauki, współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, a także aktywizujących postęp technologiczny oraz innowacje.

Zgodnie z z § 8 Aktu założycielskiego spółki, przedmiotem działalności zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 1. 58.11.Z Wydawanie książek,
 2. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 3. 58.14.Z Wydawane czasopism i pozostałych periodyków,
 4. 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
 5. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie(public relations) i komunikacja,
 6. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 7. 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 8. 71.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 9. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 10. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 11. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 12. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 13. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 14. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 15. 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 16. 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności i gospodarowania,
 17. 85.59.A Nauka języków obcych,
 18. 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
 19. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 20. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
 21. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
 22. 96.06.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 08-07-2014
Data modyfikacji: 08-07-2014
Ilość wyświetleń: 2137
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się