Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
APLIKACJA DO FORMULARZY 2017

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

APLIKACJA DO FORMULARZY 2017

 

W załączniku przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania i utrzymania narzędzia/aplikacji umożliwiającej tworzenie formularzy wykorzystywanych jako: fiszki projektowe i wnioski o dofinansowanie.

 

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2)

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami oraz wzór umowy (Załącznik nr 3) – dokumenty podpisane/parafowane przez ze osobę upoważnioną (oryginał lub skan w zależności od formy dostarczenia)

W cenie należy uwzględnić wszelkie rabaty i upusty.

 

Oferty należy składać 30 marca 2017 r. (decyduje data wpływu):

1. drogą korespondencyjną:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

ul. Szosa Chełmińska 30

87-100 Toruń

z dopiskiem  „APLIKACJA DO FORMULARZY 2017"

lub

2. drogą elektroniczną:

w tytule maila należy wpisać „APLIKACJA DO FORMULARZY 2017”

(zeskanowana oferta)

 

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres: zamó

 

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2: Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 3: Wzór Umowy

 

 

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wytworzył: _ KPAI
Opublikowal: _ KPAI
Data publikacji: 22-03-2017
Data modyfikacji: 22-03-2017
Ilość wyświetleń: 218
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się