Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
Konkurs FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o., dla wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ Fundusz Badań i Wdrożeń”

real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjności i konkuren­cyjności gospo­darki regionu, Dzi­ałanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem ofert i dokonaną oceną informujemy, iż została wybrana oferta:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

Toruń, dnia 27.05.2016 r.

Wytworzył: _ KPAI
Opublikowal: _ KPAI
Data publikacji: 04-01-2016
Data modyfikacji: 27-05-2016
Ilość wyświetleń: 652
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się