Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
Konkurs VOUCHER BADAWCZY 2016-2018

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o., dla wspólnego przygotowania i realizacji projektu „ Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy 2016-2018”

real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej 1: Wzmoc­nie­nie innowa­cyjności i konkuren­cyjności gospo­darki regionu, Dzi­ałanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem ofert i dokonaną oceną informujemy, iż zostały wybrane trzy oferty:

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

2. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz

3. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

 

Toruń, dnia 16.05.2016 r.

Wytworzył: _ KPAI
Opublikowal: _ KPAI
Data publikacji: 11-12-2015
Data modyfikacji: 16-05-2016
Ilość wyświetleń: 795
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się