Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
SAMOCHÓD 5.4

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

SAMOCHÓD 5.4

 

Postępowanie unieważniono i pozostawiono bez rozstrzygnięcia, z powodu wycofania się oferentów.

 

W załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu jednego samochodu osobowego na cele służbowe wraz z obsługą serwisową i dodatkowymi usługami.

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2)

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1) oraz specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami – dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną (oryginał lub skan w zależności od formy dostarczenia)

W cenie należy uwzględnić wszelkie rabaty i upusty

Wynajem na okres do końca września 2015 r. z możliwością przedłużenia

Oferty należy składać do dnia 4 sierpnia 2014 r. (decyduje data wpływu):

1. Drogą korespondencyjną:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

z dopiskiem „OFERTA – SAMOCHÓD"

lub

2. Drogą elektroniczną:

w tytule maila należy wpisać „OFERTA – SAMOCHÓD”

(zeskanowana oferta)

 

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres:

 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

Treść zapytania

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: _ KPAI
Data publikacji: 31-07-2014
Data modyfikacji: 08-08-2014
Ilość wyświetleń: 628
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się