Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 192190
Aktualizacja: 22-12-2017
Nabór ekspertów

OTWARTY I STAŁY NABÓR EKSPERTÓW

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

 

POSZUKUJEMY:

Specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym:

- Branżowych, gospodarczych, projektowych, społecznych, prawnych itd.

- Ekspertów w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych

- Profesjonalistów w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

 

WSPÓŁPRACA:

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:

- przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów

- przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

- przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

 

WYMAGANIA:

I. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:

- zdrowa i bezpieczna żywność,

- zdrowie i turystyka zdrowotna,

- zaawansowane materiały i narzędzia,

- transport i mobilność,

- dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,

- usługi ICT,

- ekoinnowacje,

- automatyka przemysłowa

- inne

 

II. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):

1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.

2. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.

3. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.

4. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).

5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

 

ZGŁOSZENIA:

Celem zgłoszenia należy przesłać:

1. CV wraz z opisem wiedzy i doświadczenia w wymaganym zakresie

2. Wypełniony i podpisany formularz (w formie skanu) znajdujący się w załączniku do ogłoszenia.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

z dopiskiem: WSPÓŁPRACA: EKSPERT

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 28-03-2014
Data modyfikacji: 28-06-2016
Ilość wyświetleń: 1112
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się